Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE l 119/1 z 4.5.2016.r.), dalej „RODO”, informujemy że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EUFORIA BARBARA DRABCZYK, ul. Emilii i Karola Wojtyłów, nr 17, 34-100 Wadowice, zwana dalej „Euforia” lub „Salon”, adres e-mail: euforiawadowice@gmail.com, biuroeuforiawadowice@gmail.com
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji usług Salonu np. przypomnienia o zaplanowanej wizycie w Salonie, odwołania zaplanowanej wizyty, zmiany terminu zaplanowanej wizyty (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub
– w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Salonu, którym jest kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji przez e-mail oraz telefon, co nastąpi tylko i wyłącznie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit a i f RODO)

  • Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zawartej umowy, a ponadto niezbędne jeśli chcesz dołączyć do grupy naszych subskrybentów;
  • Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w przypadku ich przetwarzania na podstawie zgody do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  • Administrator danych przekazuje dane osobowe do podmiotów posiadających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, posiadających certyfikat EU- US Privacy Shield, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani danych osobowych do organizacji międzynarodowej.